Често задавани въпроси

1.     КАКВО ИЗМЕРВАМЕ С АПАРАТА ?

-ИЗМЕРВАМЕ СПЕЦИФИЧНО КОЖНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ТОЧКИ.

 

2.     НА КАКВО СЪОТВЕТСТВА ИЗМЕРЕНОТО?

-НА ОПРЕДЕЛЕНО ЕНЕРГИЙНО СЪСТОЯНИЕ НА

СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН, ИЛИ СИСТЕМА.

 

3.     КАКВО СЕ НАБЛЮДАВАПРИ ЗДРАВ ОРГАН?

-НОРМАЛНО ПОКАЗАНИЕ, 40-60 ед., В СРЕДАТА НА СКАЛАТА

 

4.  КАКВО СЕ НАБЛЮДАВА ПРИ РАЗДРАЗНЕНИЕ, ИЛИ ВЪЗПАЛЕНИЕ?

-ПОКАЗАНИЕ 60-100 ед.

 

5. КАКВО СЕ НАБЛЮДАВА ПРИ ПОДТИСНАТА ФУНКЦИЯ?

 - ПОКАЗАНИЕ 20-40 ед.

 

6. АКО Е НАМЕРЕНО ПОДХОДЯЩОТО ЛЕКАРСТВО?

-ПОКАЗАНИЕТО СТАВА НОРМАЛНО (40-60 ед).

   

     7. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА  СИГНАЛА?

      -РЕЗОНАНС МЕЖДУ ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ЧОВЕКА

      И ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВОТО.

 

     8. АКО ОРГАНЪТ НЕ ПОНАСЯ ВЕЩЕСТВОТО?

     - ПОКАЗАНИЕТО СЕ ОТДАЛЕЧАВА ОТ НОРМАЛНОТО.

 

     9. АКО ДВЕ ВЕЩЕСТВА СИ ПРЕЧАТ ВЗАИМНО?

-         ЕФЕКТЪТ ИМ СЕ УНИЩОЖАВА, ПОКАЗАНИЕТО СЕ   

ВЛОШАВА.

 

    10. АКО ДВЕ ВЕЩЕСТВА СА СЪВМЕСТИМИ?

ПОКАЗАНИЕТО ОСТАВА В НОРМАТА.

    

    11.МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА СИ НАПРАВИ ТЕСТ САМ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ?

    - ДА, ОСОБЕНО ЛЕСНО Е САМИ ДА СЕ ТЕСТВАТЕ

      ЗА АЛЕРГИИ И НЕПОНОСИМОСТ КЪМ ХРАНИ.